top of page
z3997369662072_5af3def1ca232ead890870aae2fa9604.jpg
Slide 16_9 - 8.png
Bạn đã từng biết đến FIDT chưa?

FIDT đã gửi BCCL qua mail của bạn

Nhận báo cáo chiến lược 2023 hoàn toàn miễn phí

FIDT cam kết bảo mật thông tin và sử dụng cho mục đích xin ý kiến nhằm cải thiện chất lượng báo cáo.

Frame 42683.png
Báo cáo chi tiết mã cổ phiếu hot 2023
  • Phân tích triển vọng cổ phiếu trong ngành được hưởng lợi

  • Xác định vùng mua an toàn và giá kỳ vọng 2023

Hệ thống đầu tư IDP

Hệ thống báo cáo - nhận định thị trường - khuyến nghị cơ cấu vốn theo thời gian thực (real-time)

100+

Bài phân tích chất lượng 

81%

Tỉ lệ mã cổ phiếu thành công

+21.81%

Phần trăm lãi trung bình

Toàn diện

Đầy đủ công cụ giúp nhà đầu tư đưa ra quyết định hiệu quả

Chuyên sâu

Báo cáo nhận định vĩ mô, ngành, cổ phiếu cập nhật hằng tuần từ chuyên viên nghiên cứu FIDT

An toàn

Hệ thống quản trị danh mục và phân bổ tỉ trọng đầu tư theo rủi ro thị trường

Hiệu quả

Tối ưu hóa lợi nhuận với danh mục đầu tư và tích sản theo động lực tăng trưởng nội tại công ty

blue-money-business-graph-finance-chart-diagram-economy-3d-coin-background-with-growth-fin
bottom of page