top of page
4907157 1.jpg

Đánh giá cổ phiếu

*Mọi đánh giá cổ phiếu hoàn toàn dựa trên Phân tích kĩ thuật (TA)

Quý khách đã hết lần sử dụng miễn phí

Mỗi tài khoản được quyền xem đánh giá cổ phiếu 3 mã/tuần.
Vui lòng đăng ký Gói dịch vụ để xem đánh giá cổ phiếu không giới hạn.

Hãy nhập mã cổ phiếu quý khách quan tâm

Mọi đánh giá về cổ phiếu mà FIDT cung cấp tiếp theo hoàn toàn
dựa trên Phân tích kĩ thuật (TA) và chỉ mang tính chất tham khảo.

THÔNG TIN TỔNG QUAN

Công ty Cổ phần FPT (HOSE)

FPT

77.4

0.4 (0.52%)

KLGD:

KLGD trung bình 20 phiên:

1,200,000

Ngành: Dịch vụ công nghệ thông tin

GTGD:

451 tỷ đồng

700,000

ĐÁNH GIÁ TỪ FIDT

Sức mạnh:

50.93

Tín hiệu cung/cầu:

Lực bán gia tăng

Xu hướng chung:

Tăng

Tín hiệu ngắn hạn:

Giảm giá

Tín hiệu trung hạn:

Tăng

Điểm kháng cự trên:

Sắp cập nhật

Điểm kháng cự dưới:

Sắp cập nhật
Heading 6
Heading 6
Heading 6
bottom of page