top of page
5626873.jpg
 • Các tính năng IDP - Investment Data Platform cung cấp
  Với 5 ưu điểm nổi bật gồm: 1. TOÀN DIỆN​ 2. CHUYÊN SÂU​ 3. NHANH CHÓNG​ 4. AN TOÀN​ 5. HIỆU QUẢ FIDT cung cấp một giải pháp toàn diện dành cho Nhà đầu tư theo chuẩn đầu tư quốc tế gồm: - IDP Data: Cung ứng các dữ liệu vĩ mô, vi mô và dữ liệu về TTCK quan trọng của Việt Nam. Trải nghiệm miễn phí tại: https://www.fidt.vn/investment-data-platform-data-cong-dong - IDP RMS: Hệ thống quản trị rủi ro (Risk Management System). Trải nghiệm miễn phí tại: https://www.fidt.vn/investment-data-platform-he-thong-danh-gia-rui-ro - Báo cáo phân tích chuyên sâu (Vĩ mô, phân tích cổ phiếu…). Trải nghiệm tại: https://www.fidt.vn/investment-data-platform-bao-cao - Danh mục đầu tư với triết lý “Biên An Toàn” mang lại hiệu quả đầu tư bền vững. Tìm hiểu về danh mục tại: https://www.fidt.vn/post/hdsd-danh-muc-dau-tu - Danh mục tích sản dựa trên cơ sở đầu tư cơ bản theo giá trị và sự tăng trưởng của doanh nghiệp. Tìm hiểu về danh mục tại: https://www.fidt.vn/post/tich-san-va-ly-do-nen-tich-san - BOT hỗ trợ trading FIDT - Hỗ trợ nhận định xu hướng của cổ phiếu, xác định điểm mua bán hợp lý
 • Cách thức sử dụng các tính năng IDP - Investment Data Platform hiệu quả.
  Hướng dẫn sử dụng IDP hiệu quả: https://www.fidt.vn/post/hdsd-idp-hieu-qua
 • Diễn giải hệ thống Quản trị rủi ro RMS và cách sử dụng hiệu quả ?
  Tìm hiểu về RMS ngay: https://youtu.be/P_GeuGt7z7o
 • Data Vĩ mô - Hướng dẫn sử dụng hiệu quả
  Nhà đầu tư truy cập Data Vĩ mô tại: https://portal.fidt.vn/data Mục đích: cung cấp một số dữ liệu vĩ mô quan trọng giúp Nhà đầu tư nhận biết sức khỏe của nền kinh tế, từ đó có được định hướng đúng đắn cũng như góp phần tạo nên một chiến lược đầu tư hiệu quả. Data Vĩ mô gồm các cấu phần: FDI, Xuất nhập khẩu, Tỷ giá, Lãi suất, Cung tiền và dư nợ 1. FDI: (https://portal.fidt.vn/data?report=fdi ) được cập nhật vào mỗi cuối tháng, bao gồm: - Vốn FDI đăng ký (Filter Vùng miền). - Vốn FDI thực hiện cả nước. - Top 10 tỉnh thu hút FDI đăng ký (Filter Vùng miền). - Top 10 quốc gia đăng ký FDI. - Cơ cấu FDI theo ngành. Filter Năm, Quý, Tháng áp dụng cho tất cả các biểu đồ trên. 2. Xuất nhập khẩu: (https://portal.fidt.vn/data?report=xuat-nhap-khau ) được cập nhật vào khoảng ngày 8-10 hàng tháng, bao gồm: - Giá trị xuất khẩu. - Giá trị xuất khẩu theo khu vực. - Giá xuất trung bình (dành cho một số ngành phổ biến). - Giá trị nhập khẩu. - Giá trị nhập khẩu theo khu vực. - Giá nhập trung bình (dành cho một số ngành phổ biến). Filter Ngành hàng, Năm, Quý, Tháng, Vùng và Quốc gia áp dụng cho tất cả các biểu đồ trên. 3. Tỷ giá: (https://portal.fidt.vn/data?report=ty-gia) được cập nhật hàng ngày, gồm: - Biến động tỷ giá USD/VND. - Biến động USD so với đầu năm. - Tỷ giá USD/VND qua các năm. 4. Lãi suất: (https://portal.fidt.vn/data?report=lai-suat) được cập nhật vào cuối mỗi tháng, gồm: - Lãi suất điều hành của NHNN. - Lãi suất liên ngân hàng qua đêm. 5. Cung tiền và dư nợ : tần suất không cố định và có độ trễ khoảng 3 tháng. - Tổng dư nợ tín dụng theo tháng. - Tăng trưởng tổng dư nợ tín dụng so với đầu năm. - Tăng trưởng dư nợ tín dụng các ngành (đang cập nhật). Filter Năm, Tháng áp dụng cho tất cả các biểu đồ trên.
 • Data Thị trường - Hướng dẫn sử dụng hiệu quả
  Nhà đầu tư truy cập Data Thị trường tại: https://portal.fidt.vn/data?report=gia-tri-giao-dich Mục đích: theo dấu dòng tiền của các nhà đầu tư tổ chức, nước ngoài và cá nhân theo từng ngành, mã cụ thể Data thị trường GTGD theo NĐT: được cập nhật vào sau 18h mỗi ngày giao dịch, bao gồm: - Giao dịch của NĐT: giá trị ròng của các nhóm nhà đầu tư (Cá nhân, Tổ chức trong nước và Nước ngoài) theo ngày, tuần, ngành và mã tương ứng. (Filter Tuần, Ngành, Mã) - Giao dịch của NĐT qua các tuần: diễn biến giao dịch của các nhóm nhà đầu tư qua các tuần (Filter, Ngành, Mã) - Mua/bán ròng theo ngành: chi tiết mua/bán ròng theo ngành của các nhóm nhà đầu tư. (Filter Tuần, Ngành, Mã) - Top mua ròng: Top 10 cổ phiếu được các nhóm nhà đầu tư mua ròng (Filter Tuần, Loại NĐT) - Top bán ròng: Top 10 cổ phiếu được các nhóm nhà đầu tư bán ròng (Filter Tuần, Loại NĐT)
 • Data Hàng hóa - Hướng dẫn sử dụng hiệu quả
  Data Hàng hóa: (https://portal.fidt.vn/data?report=gia-hang-hoa ) được cập nhật tùy thuộc vào tần suất từng mặt hàng, bao gồm: 1. Giá hàng hóa: - Vật liệu xây dựng: giá vật liệu xây dựng (Đá, Nhựa đường, Thép, Xi măng) có so sánh với năm 2021 & 2022. (Filter Năm, Loại VLXD) - Xăng: giá xăng, dầu so sánh với năm 2021 & 2022 (Filter Năm, Loại) - Phốt pho: giá photpho theo tháng từ 2017 - 2022 (Filter Năm) - Thịt heo: giá thịt heo Trung Quốc và Việt Nam (Filter Năm) 2. Thép: sản lượng thép tiêu thụ và sản xuất theo tháng, lượng hàng tồn kho, cơ cấu sản xuất và tiêu thụ. (Filter Năm, Loại thép). 3. Điện: cơ cấu sản lượng điện, sản lượng điện theo tháng và giá mua điện bình quân của EVN với các nhà máy điện. (Filter Năm: 2020-2022, Loại điện) 4. Hàng hải: số lượng Container thông qua, sản lượng hàng hóa thông qua, cơ cấu hàng hóa theo khu vực, cơ cấu xuất nhập hàng hóa (Filter qua Quý, Khu vực và Hình thức xuất, nhập khẩu)
 • Data Doanh nghiệp - Hướng dẫn cách sử dụng hiệu quả
  Tra cứu dữ liệu về tình hình tài chính của doanh nghiệp từ tổng quan đến các bộ chỉ số quan trọng. Bên cạnh đó, chúng tôi cung cấp bộ lọc cổ phiếu theo sức mạnh dòng tiền và hiệu suất doanh nghiệp phù hợp với trường phái đầu tư quan tâm đến sức khỏe tài chính doanh nghiệp. Data doanh nghiệp bao gồm 2 phần: Báo cáo tài chính và Bộ lọc Thiên Thời. 1. Báo cáo tài chính: (https://portal.fidt.vn/data?report=bao-cao-tai-chinh ) được cập nhật vào thứ 2 hàng tuần, bao gồm 5 mục: - Tổng quan: tổng quan về các mục chính trong báo cáo tài chính gồm doanh thu thuần, cơ cấu lợi nhuận, LNST, tỷ trọng chi phí/lãi gộp, cơ cấu tài sản và nguồn vốn (Filter Mã, Năm, Quý). - Khả năng sinh lời: biên lợi nhuận gộp, biên lợi nhuận ròng và phân tích Dupont (Filter Mã, Năm, Quý). - Hiệu quả hoạt động: số ngày phải trả, tồn kho và phải thu (Filter Mã, Năm, Quý). - Khả năng thanh toán: khả năng thanh toán ngắn hạn, thanh toán lãi vay từ EBIT, thanh toán lãi vay từ dòng tiền HĐKD (Filter Mã, Năm, Quý). - So sánh cùng ngành: so sánh các doanh nghiệp cùng ngành hay tùy chọn theo các chỉ số tài chính quan trọng (Filter Ngành, Vốn hóa, GTGD, P/B và P/E). * Lưu ý: - Trong từng mục sẽ có chú thích cách tính và đánh giá từng chỉ số tài chính. Khi sử dụng các chỉ số tài chính thường so sánh với doanh nghiệp cùng ngành hoặc dữ liệu trong quá khứ. - Dữ liệu doanh nghiệp không bao gồm các nhóm ngành tài chính. 2. Bộ lọc Thiên Thời: (https://portal.fidt.vn/data?report=bo-loc-thien-thoi ) được cập nhật vào thứ 2 hàng tuần, bao gồm 2 mục: - Tiền đè chết người: Dùng để lọc cổ phiếu dựa theo sức mạnh dòng tiền của doanh nghiệp dựa trên 2 tiêu chí chính là Tiền ròng/Vốn chủ và Tiền/Nợ ngắn hạn. Ngoài ra, bộ lọc còn cung cấp thêm các tiêu chí lọc về GTGD (giá trị giao dịch trung bình 3 tháng), Beta và P/B để NĐT có thể chọn ra những cổ phiếu phù hợp với nhu cầu. - Hiệu suất vượt trội: Dùng để lọc cổ phiếu dựa theo hiệu suất kinh doanh của doanh nghiệp với 3 tiêu chí chính là ROE, Biên gộp và Biên ròng. Ngoài ra, bộ lọc còn cung cấp thêm các tiêu chí về GTGD (giá trị giao dịch trung bình 3 tháng), Beta và P/B để NĐT có thể chọn ra những cổ phiếu phù hợp. NĐT có thể kiểm chứng hiệu suất cổ phiếu theo thời gian tại nút "Hiệu suất theo thời gian" ở cuối Sheet. *Lưu ý: - Các tiêu chí lọc chúng tôi đưa ra phù hợp với bối cảnh hiện tại và mang tính chất tạm thời: (1) Bộ lọc Tiền đè chết người: cung cấp cho quý nhà đầu tư những doanh nghiệp có khoản tiền ròng (tiền sau khi trừ nợ vay) dồi dào sẽ có thể hưởng lợi từ môi trường lãi suất cao (2) Bộ lọc Hiệu suất vượt trội: cung cấp cho quý nhà đầu tư những doanh nghiệp có chỉ số sinh lời cao sẽ có thể trụ vững và không bị ảnh hưởng quá nhiều trong giai đoạn khủng hoảng này.
 • Nhận định FIDT - Hướng dẫn cách sử dụng hiệu quả
  Nhà đầu tư truy cập Nhận định FIDT tại: https://www.fidt.vn/investment-data-platform-data Mục đích: Nhằm cung cấp cho quý nhà đầu tư những luận điểm và rủi ro khi đầu tư vào các ngành nghề và cổ phiếu. Đi kèm là dữ liệu định giá (P/E, P/B) và giá mục tiêu tham khảo các CTCK làm cơ sở đánh giá mức độ đắt rẻ của ngành và cổ phiếu. Nhận định FIDT gồm 2 phần: Nhận định & Định giá Ngành và Nhận định & Định giá Cổ phiếu (Watchlist của FIDT) . 1. Nhận định & Định giá Ngành: cập nhật vào Thứ 2 hàng tuần, bao gồm 2 mục: - Nhận định: đánh giá của FIDT về triển vọng các ngành trong ngắn và dài hạn (Filter Ngành ICB2, Ngành ICB4). - Định giá: Diễn biến P/E và P/B của các ngành trong 10 năm gần nhất, đi kèm là mức trung bình và độ lệch chuẩn để nhà đầu tư dễ dàng so sánh (Filter Ngành ICB2, Năm). P/E và P/B hiện tại của các mã thuộc ngành được chọn (Filter Vốn hóa). 2. Nhận định & Định giá Cổ phiếu: cập nhật vào Thứ 2 hàng tuần. - Nhận định của FIDT: gồm luận điểm đầu tư, rủi ro khi đầu tư, breaking news (tin nóng) và kết quả kinh doanh các cổ phiếu trong Watchlist của FIDT (120 mã). - Định giá: diễn biến P/E và P/B của các mã trong 10 năm gần nhất, đi kèm là mức trung bình và độ lệch chuẩn để nhà đầu tư dễ dàng so sánh (Filter Mã, Năm).
 • Diễn giải hệ thống Trend Trading - Hỗ trợ Trading dành cho Nhà đầu tư
  Tham khảo chi tiết: https://www.fidt.vn/post/dien-giai-trend-trading
 • Có thể xuất data thành file pdf được không?
  Data FIDT chưa hỗ trợ tính năng tải về, Nhà đầu tư muốn biết chi tiết số liệu có thể xem dưới dạng table bằng thao tác: "Click chuột phải vào Table" --> Chọn "Show as a table".
 • Cách đăng ký sử dụng dịch vụ của FIDT?
  Bước 1: Đăng nhập Hệ thống đầu tư FIDT tại https://www.fidt.vn/ Bước 2: Chọn mục "Dịch vụ". Bước 3: Bấm "Đăng kí ngay" gói dịch vụ Quý khách muốn sử dụng. Bước 4: Yêu cầu "Đăng nhập", nếu chưa có tài khoản Quý khách vui lòng bấm tạo tài khoản sau đó cài đặt mật khẩu được gửi về Email cá nhân của Quý khách. Bước 5: Trở về trang web và đăng nhập. Bước 6: Thực hiện thanh toán theo hướng dẫn và "Xác nhận thanh toán" dịch vụ. Bước 7: Kiểm tra email xác nhận thanh toán và các link tham gia nhóm Zalo từ FIDT.
 • Khi hết hạn dịch vụ, làm thế nào để tôi gia hạn thêm thời gian?
  Quý khách thực hiện gia hạn bằng cách: Bước 1: Đăng nhập Hệ thống đầu tư FIDT tại https://www.fidt.vn/ Bước 2: Chọn mục "Dịch vụ". Bước 3: Bấm "Đăng kí ngay" gói dịch vụ Quý khách muốn sử dụng. Bước 4: Thực hiện thanh toán theo hướng dẫn và "Xác nhận thanh toán" dịch vụ. Bước 5: Kiểm tra email xác nhận thanh toán từ FIDT.
 • Gia hạn dịch vụ trước ngày hết hạn thì số thời hạn sử dụng được tính thế nào ?
  Khi gia hạn trước ngày hết hạn gói cũ, Quý khách sẽ được cộng dồn số ngày còn lại của gói cũ sang gói tiếp theo.
 • Sau khi đăng ký dịch vụ tôi được sử dụng các chức năng nào?
  Các dịch vụ mà FIDT đang cung cấp: - IDP Data: Cung ứng các dữ liệu vĩ mô, vi mô và dữ liệu về TTCK quan trọng của Việt Nam. Trải nghiệm miễn phí tại: https://www.fidt.vn/investment-data-platform-data-cong-dong - IDP RMS: Hệ thống quản trị rủi ro (Risk Management System). Trải nghiệm miễn phí tại: https://www.fidt.vn/investment-data-platform-he-thong-danh-gia-rui-ro - Báo cáo phân tích chuyên sâu (Vĩ mô, phân tích cổ phiếu…). Trải nghiệm tại: https://www.fidt.vn/investment-data-platform-bao-cao - Danh mục đầu tư với triết lý “Biên An Toàn” mang lại hiệu quả đầu tư bền vững. Tìm hiểu về danh mục tại: https://www.fidt.vn/post/hdsd-danh-muc-dau-tu - BOT hỗ trợ trading FIDT - Hỗ trợ nhận định xu hướng của cổ phiếu, xác định điểm mua bán hợp lý (Đang phát triển, dự kiến ra mắt tháng 12.2022)
 • Nếu tôi muốn nhận thông báo về cập nhật mới nhất từ trang web thì làm cách nào?
  Quý khách có thể nhận được thông báo mới qua các cách sau: - Click vào biểu tượng chuông thông báo ở góc phải phía trên màn hình để xem những thông báo, cập nhật mới nhất. - Thông báo tính năng/thông tin quan trọng tại nhóm Zalo Notification (chỉ áp dụng dành cho khách hàng sử dụng dịch vụ FIDT)
 • Điểm khác biệt tính năng của các dịch vụ?
 • Các câu hỏi khác
  Tra cứu các câu hỏi khác tại đây: https://www.fidt.vn/investment-data-platform-faq Hoặc liên hệ trực tiếp qua khung chat bên dưới nếu trong danh sách không có câu trả lời cho thắc mắc của bạn, nhân viên FIDT sẽ trả lời bạn trong thời gian sớm nhất. Xin cảm ơn.
bottom of page