top of page
  • Ảnh của tác giảFIDT

BÁO CÁO CẬP NHẬT KQKD Q1.2023 - NGÀNH NGÂN HÀNG

Lợi nhuận Q1.2023 của 27 ngân hàng trong thống kê của chúng tôi có xu hướng cải thiện rõ rệt về lợi nhuận với mức 66 nghìn tỷ Lợi nhuận trước thuế, đây là mức tăng mạnh 22% so với quý liền kề (Q4.22) và chỉ giảm nhẹ so với đỉnh lợi nhuận thiết lập vào Q1.2022 gần 3%.Tổng thu nhập hoạt động (TOI) của 27 ngân hàng giảm nhẹ 2% trong Q1.2023 so với quý liền kề do sự suy giảm của cả 2 cấu phần chính là (1) thu nhập lãi thuần (2) thu nhập từ dịch vụ. Tuy nhiên vẫn có một số ngân hàng có tổng thu nhập hoạt động duy trì ở mức cao như ACB hay thậm chí tăng trưởng tốt như MBB, SHB. Còn lại mặt bằng chung, các ngân hàng đều suy giảm thu nhập hoạt động.


Lợi nhuận trước thuế của các ngân hàng có sự hồi phục và quay trở về gần đỉnh lợi nhuận nhờ vào (1) các ngân hàng đã cắt giảm mạnh chi phí hoạt động, -17,7% QoQ (2) chi phí dự phòng rủi ro tín dụng suy giảm mạnh.


FIDT đánh giá, mặc dù điều kiện thị trường trong thời gian vừa qua gây ra nhiều áp lực cho hệ thống ngân hàng, tuy nhiên kết quả kinh doanh của các Ngân hàng vẫn khả quan. FIDT sẽ tiến hành phân tích sâu hơn để có cái nhìn toàn diện hơn về các ngân hàng hiện tại và triển vọng sắp tới.

 

Chi tiết báo cáo vui lòng tải về tại đây:


Báo cáo Đánh giá KQKD và triển vọng ngành Ngân hàng Q1.2023
.pdf
Tải về PDF • 1.75MB

Comments


bottom of page