top of page

Cập nhật KQKD Q3/2022 - PNJ

Trong buổi gặp gỡ nhà đầu tư của PNJ, ban lãnh đạo chia sẻ KQKD 9 tháng 2022 tăng trưởng mạnh mẽ và đã hoàn thành kế hoạch năm 2022. Động lực tăng trưởng những năm sau được hỗ trợ bởi lượng khách hàng có thu thập khả dụng (disposable income) tăng cao, vị thế dẫn đầu thị trường và dư địa tăng trưởng đến từ các thành phố cấp 2,3.

Bạn muốn đọc thêm?

Đăng ký idp.fidt.vn để tiếp tục đọc bài đăng dành riêng này.

Comments

Couldn’t Load Comments
It looks like there was a technical problem. Try reconnecting or refreshing the page.
bottom of page