top of page

Cập nhật KQKD Q3/2022 - FPT

Quý 3/2022 FPT ghi nhận kế quả kinh doanh tích cực ngoài mong đợi. Khấu trừ đi khoản lãi trước thuế 3,637 tỷ đồng trong nửa đầu năm, quý 3 FPT báo lãi trước thuế tăng mạnh lên mức 2,028 tỷ đồng, lãi sau thuế đạt 1,757 tỷ đồng, đây cũng là mức kỷ lục của FPT kể từ khi lên sàn chứng khoán năm 2006.

Bạn muốn đọc thêm?

Đăng ký idp.fidt.vn để tiếp tục đọc bài đăng dành riêng này.

Comments

Couldn’t Load Comments
It looks like there was a technical problem. Try reconnecting or refreshing the page.
bottom of page