top of page

Cập nhật KQKD Q3/2022 - SCS

SCS công bố KQKD quý 3/2022 với doanh thu tăng 17% và lợi nhuận sau thuế tăng 23% so với cùng kỳ.

Bạn muốn đọc thêm?

Đăng ký idp.fidt.vn để tiếp tục đọc bài đăng dành riêng này.

Đăng ký ngay
bottom of page