top of page

Cập nhật KQKD Q4/2022 - DPR

DPR công bố KQKD Q4/2022: doanh thu đạt 382 tỷ đồng (-14.7% YoY; +12% QoQ), LNST sụt giảm còn 62 tỷ đồng (-181% YoY; -36.7% QoQ).

Bạn muốn đọc thêm?

Đăng ký idp.fidt.vn để tiếp tục đọc bài đăng dành riêng này.

Đăng ký ngay
bottom of page