top of page

CẬP NHẬT KQKD Q4/2022 - PTB

  • Q4/2022: doanh thu đạt 1,723 tỷ đồng, giảm nhẹ 2% YoY và tăng 12% QoQ. LNST sụt giảm còn 77 tỷ đồng (-40% YoY).

Bạn muốn đọc thêm?

Đăng ký idp.fidt.vn để tiếp tục đọc bài đăng dành riêng này.

Đăng ký ngay
bottom of page