top of page

Cập nhật KQKD Quý 4/2022 - MBB

  • MB Bank vừa công bố KQKD Quý 4/2022 suy giảm theo xu hướng chung của ngành ngân hàng, lợi nhuận trước thuế đạt 4.5 nghìn tỷ VND (-2% YoY & -28% QoQ).

Bạn muốn đọc thêm?

Đăng ký idp.fidt.vn để tiếp tục đọc bài đăng dành riêng này.

Đăng ký ngay
bottom of page