top of page

Cập nhật ngắn - DGW


Về việc sở hữu cổ phiếu của Ban lãnh đạo

Hội đồng quản trị DGW gồm có 05 người, trong đó có 02 thành viên độc lập không sở hữu cổ phiếu, 03 thành viên còn lại sở hữu cổ phiếu thông qua các công ty TNHH do cá nhân làm chủ. Tổng số lượng cổ phiếu các công ty đang nắm giữ là 74.2 triệu, sở hữu 45% DGW. Cổ phiếu trong các công ty này là cổ phiếu chưa lưu ký nên không thể mua bán trên sàn giao dịch chứng khoán.


Về ESOP

Cổ phiếu ESOP của DGW khi phát hành sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm. Thời gian hết hạn chế của đợt phát hành gần nhất là tháng 4/2023.

Qua đây có thể thấy việc giá cổ phiếu giảm mạnh gần đây không đến từ Ban lãnh đạo. Theo DGW, Ban lãnh đạo cam kết với các nhà đầu tư rằng Ban lãnh đạo sẽ không bao giờ bán cổ phiếu DGW.

Tình hình kinh doanh tháng 10

Theo báo cáo tài chính riêng (chưa tính các công ty con), trong tháng 10, DGW đã đạt doanh thu 1,555 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 66 tỷ đồng. Lũy kế 10T2022, doanh thu đạt 19,343 tỷ (+24% YoY), lợi nhuận sau thuế đạt 608 tỷ (+39% YoY), lần lượt hoàn thành 74% và 76% kế hoạch năm 2022.

Do tình hình nhu cầu suy giảm và iPhone 14 về trễ do ảnh hưởng của việc lockdown tại Trung Quốc nên doanh thu của công ty bị ảnh hưởng.

Cập nhật định giá

DGW hiện đang giao dịch với P/E = 7.48 lần (tính đến 14/11/2022), thấp hơn 34% trung bình 7 năm và cao hơn 18% so với biên độ lệch chuẩn dưới (6.31 lần). Xét về P/B hiện tại là 2.88 lần, cao hơn 23% trung bình 7 năm.


Comments


bottom of page