top of page
  • Ảnh của tác giảFIDT

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG HIỆU QUẢ HỆ THỐNG RMS

Giới thiệu và Hướng dẫn sử dụng hệ thống RMS (Risk Management System):


Link tra cứu hệ thống: https://portal.fidt.vn/nhan-dinh-thi-truong/


FIDT xây dựng chỉ báo RMS (Risk Management System) là 1 chỉ báo sớm (leading indicator) dự báo rủi ro cho thị trường chứng khoán Việt Nam mà đại diện là chỉ số Vnindex. FIDT dựa vào chỉ số RMS để dự báo sớm xu hướng của Vnindex trong tuần (cung cấp chủ nhật hàng tuần) với độ chính xác trong quá khứ lên đến 85%.


FIDT tổng kết dữ liệu và đánh giá chỉ báo RMS như sau:


Xét về khả năng dự báo, RMS (đường màu cam) đi ngược chiều VNindex ở hầu hết khoảng thời gian dự báo. Do đó, chỉ báo RMS đã đạt được mục đích dự báo rủi ro về chỉ số Vnindex như mục đích FIDT xây dựng.

Xét theo từng khung thời gian khi RMS thay đổi xu hướng với:

  • Giai đoạn RMS tăng (tương ứng đánh giá rủi ro tăng).

  • Giai đoạn RMS giảm (tương ứng đánh giá rủi ro giảm).

Khi xét theo trend này chúng tôi đánh giá Hệ thống RMS - Risk Management System FIDT đang làm tốt việc:

  • Cảnh báo rủi ro thị trường, đặc biệt những giai đoạn biến động lớn.

  • Cung cấp chỉ báo giúp Nhà đầu tư ra quyết định thay đổi tỷ trọng cổ phiếu nắm giữ hay chọn thời điểm mua cổ phiếu.


FIDT khuyến nghị nhà đầu tư nên tham khảo chỉ báo RMS cho mục đích xem xét rủi ro tổng thể và tham khảo cho quyết định đầu tư.


Lưu ý: RMS cập nhật vào lúc 15h00 ngày Chủ Nhật hằng tuần và khi có diễn biến bất thường trong tuần.

Comments


bottom of page