top of page
  • Ảnh của tác giảFIDT

Cập nhật thông tin ĐHCĐ 2022 - DPR


Trong năm 2021, nhờ giá cao su tăng, đồng thời năng suất cũng có sự tiến bộ đáng kể, DPR đã hoàn thành vượt kế hoạch định ra. Lợi nhuận trước thuế đạt 469.4 tỷ đồng trong đó lợi nhuận từ mảng cao su là 74.3 tỷ, từ hoạt động tài chính là: 13 tỷ, lợi nhuận từ thanh lý cây cao su và thu hồi đất là 382.1 tỷ.


 

Kế hoạch kinh doanh 2022


  • Về kế hoạch kinh doanh năm 2022, ban lãnh đạo tỏ ra khá thận trong khi đặt kế hoạch đi lùi so với năm trước. Tuy nhiên với việc giá cao su vẫn đang duy trì ở mốc cao và vườn cao su Kratie của doanh nghiệp đang bước vào độ chín về sản lượng. FIDT dự phóng năm nay sẽ ít nhất vẫn duy trì được kết quả kinh doanh tương đương 2021.

  • Về hoạt động đầu tư vào 2 khu công nghiệp Bắc Đồng Phú mở rộng và Nam Đồng Phú mở rộng không được ban lãnh đạo đề cập nhiều. Chúng tôi kỳ vọng KCN Bắc Đồng Phú MR sẽ đi vào hoạt động năm 2023 và KCN Nam Đồng Phú MR sẽ hoạt đồng vào 2026.


 

Kế hoạch chia cổ tức


  • Doanh nghiệp sẽ tiếp tục thực hiện phương án phát hành cổ phiếu theo tỷ lệ 1:1 như đã đề xuất từ 2021 nhưng chưa thực hiện được.

  • Dựa vào kết quả 2021, DPR sẽ chia 35% cổ tức bằng tiền (đã tạm ứng 15% trong 2021).

  • Theo kế hoạch 2022, công ty dự kiến sẽ chia 15% (sau khi chia 1:1)

 

FIDT nhận định


  • Kết quả kinh doanh dự kiến năm 2022 sẽ vẫn duy trì tương đương như năm trước nhờ giá cao su vẫn đang duy trì ở mốc cao và vườn cao su Kratie của doanh nghiệp đang bước vào độ chín về sản lượng.

  • Từ năm 2023, KCN Bắc Đồng Phú MR sẽ đi vào hoạt động khiến doanh thu có sự tăng trưởng rõ rệt.

  • Với giá trị quỹ đất rộng lớn, kèm chiến lược phát triển khá "chắc ăn". FIDT vẫn duy trì quan điểm nắm giữ cổ phiếu DPR với giá mục tiêu là 110,000 VNĐ/CP.


Comentarios


bottom of page