top of page
  • Ảnh của tác giảFIDT

Dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về giảm thuế GTGT (VAT) năm 2023

Bạn muốn đọc thêm?

Đăng ký idp.fidt.vn để tiếp tục đọc bài đăng dành riêng này.

תגובות

לא היה ניתן לטעון את התגובות
נראה שהייתה בעיה טכנית. כדאי לנסות להתחבר מחדש או לרענן את הדף.
bottom of page