top of page
  • Ảnh của tác giảFIDT

Dự thảo về cơ cấu nợ và giữ nguyên nhóm nợ của NHNN

Bạn muốn đọc thêm?

Đăng ký idp.fidt.vn để tiếp tục đọc bài đăng dành riêng này.

Đăng ký ngay
bottom of page