top of page

Khóa 7 - Form mẫu tư vấn

Cung cấp form mẫu hợp đồng tư vấn, bảng cung cấp thông tin và bảng tin tài chính phục vụ quá trình tư vấn cho khách hàng.

Bạn muốn đọc thêm?

Đăng ký idp.fidt.vn để tiếp tục đọc bài đăng dành riêng này.

Đăng ký ngay
bottom of page