top of page
 • Ảnh của tác giảFIDT

Hướng dẫn sử dụng Danh mục đầu tư

FIDT xin trân trọng giới thiệu tính năng Danh mục đầu tư - một trong những tính năng cực kì quan trọng dành cho những khách hàng trả phí, được dùng kết hợp với Hệ thống quản trị rủi ro FIDT.


Để sử dụng danh mục hiệu quả, Quý Nhà đầu tư vui lòng đọc kỹ hướng dẫn sử dụng với các nội dung: 

Triết lý đầu tư


Triết lý đầu tư:

 • FIDT xây dựng Danh mục đầu tư trên cở sở kết hợp doanh nghiệp có "nội tại" - động lực tăng trưởng"thiên thời" - được vĩ mô ủng hộ, từ đó tạo ra danh mục từng thời kỳ phù hợp với bối cảnh vĩ mô, chu kỳ kinh tế và câu chuyện nội tại riêng của doanh nghiệp.

 • Kỷ luật với Vùng giá mua an toàn. Yếu tố quan trọng này được thiết lập với mục đích nhằm hạn chế rủi ro và tâm lý FOMO (Fear Of Missing Out) trong đầu tư, đảm bảo hiệu quả danh mục trong dài hạn và an toàn cho nhà đầu tư.

Mục tiêu: tìm kiếm lợi nhuận bền vững trên thị trường, với tỷ lệ mã khuyến nghị thành công tối thiểu 65% trên tổng số khuyến nghị, và tỷ suất lời trung bình của các trường hợp thành công sẽ cao vượt trội so với tỷ suất lỗ trung bình.

 

Diễn giải danh mục

Danh mục đầu tư


 • Ngày khuyến nghị: là ngày mà FIDT thông báo mua mã này tại nhóm Zalo dành cho khách hàng sử dụng dịch vụ

 • Mã cổ phiếu: là cổ phiếu trong danh mục đầu tư, mã cổ phiếu nào có bài báo cáo phân tích thì sẽ được gạch chân ở dưới. Nhà đầu tư có thể nhấn vào để đọc chi tiết báo cáo cổ phiếu.

Lưu ý: Thường thì những mã cổ phiếu trong Danh mục đầu tư này đều có bài phân tích trước đó, nhưng điểm mua chưa về vùng an toàn, nên phải đợi tới ngày khuyến nghị mới có thể mua

 • Ngành: là ngành nghề của mã cổ phiếu

 • Vùng mua: là giá mua vào lúc FIDT khuyến nghị

 • Biên an toàn: là vùng an toàn để Nhà đầu tư mua cổ phiếu.

Lưu ý: Nếu lỡ nhịp mua trước đó, Nhà đầu tư cần kiên nhẫn chờ đợi cổ phiếu về vùng mua an toàn hoặc bỏ qua nhằm đảm bảo hiệu quả đầu tư

 • Giá hiện tại: là giá đang được giao dịch của mã chứng khoán trên sàn, luôn được cập nhật Real-time nhanh chóng để mọi người theo dõi


Danh mục kết toán • Ngày kết toán: là ngày thực hiện lệnh bán

 • Số ngày nắm giữ: là khoảng thời gian từ lệnh mua và lệnh bán

 • Giá kết toán: là giá kết toán trung bình của mã cổ phiếu này. Mỗi khuyến nghị mua bán của FIDT sẽ được thực hiện trong nhóm Zalo dành cho khách hàng FIDT, do đó Nhà đầu tư cần đăng ký gói dịch vụ, để có thể nhận được những khuyến nghị này.

 • Ghi chú: là lí do kết toán mã cổ phiếu


Comments


bottom of page