top of page
  • Ảnh của tác giảFIDT

Hướng dẫn sử dụng IDP hiệu quả

Trên thị trường đầu tư chứng khoán có khá nhiều trường phái đầu tư, tuy nhiên theo kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực đầu tư, FIDT phân loại thành 3 trường phái chủ yếu:


1. Trường phái Tích sản, chi tiết tại: https://www.fidt.vn/post/tich-san-va-ly-do-nen-tich-san

2. Trường phái Đầu tư (bao gồm đầu tư, đầu cơ thích ứng theo ""thiên thời"), chi tiết tại: https://www.fidt.vn/post/hdsd-danh-muc-dau-tu

3. Trường phái Trading kết hợp phân tích kỹ thuật.


Để đầu tư hiệu quả và sử dụng tối ưu các tính năng trên hệ thống FIDT, các nhà đầu tư trước tiên cần xác định phương pháp đầu tư phù hợp với tính cách, độ chấp nhận rủi ro, tầm nhìn (dài hay ngắn hạn) để lựa chọn phương pháp đầu tư phù hợp "khẩu vị". Trên hệ thống FIDT, chúng tôi phân ra làm 3 trường phái dựa trên 3 phương pháp phổ biến, chi tiết vui lòng tham khảo bên dưới đây.


 

Sử dụng các tính năng để Tích sản hiệu quả


Bước 1: Tham khảo danh mục tích sản tại đây

Bước 2: Đọc báo cáo phân tích cổ phiếu chi tiết có trong danh mục tích sản:


Việc đọc báo cáo phân tích chi tiết sẽ giúp Nhà đầu tư có các nhận định tiềm năng tăng trưởng, tình hình tài chính, các lợi thế cạnh tranh trong ngành... của doanh nghiệp trong danh mục tích sản, Nhà đầu tư có thể click vào mã cổ phiếu như hình dưới đây để đọc báo cáo phân tích chi tiết.


*Click vào cổ phiếu để đọc báo cáo phân tích chi tiết*Nhà đầu tư lưu ý Mã cổ phiếu, Loại báo cáo, Ngành và DATA liên quan được đính kèm ở mỗi báo cáo

để có thể tra cứu các cập nhật, thông tin liên quan ở ô tìm kiếm và Data.
Bước 3: Cập nhật thông tin liên quan về cổ phiếu trong danh mục tại:

Tham khảo mục Nhận định ngành và DATA trong tính năng Data Premium để tham khảo tổng quan và triển vọng ngành. Từ đó, Nhà đầu tư có thể nhận diện được ngành nào đang có triển vọng tích cực trong ngắn và dài hạn.

*Nhà đầu tư tra cứu các DATA liên quan đến tình hình kinh doanh & sản xuất doanh ở mục hàng hóa. Ví dụ: DGC - Photpho

Bước 4: Ra quyết định chọn lựa cổ phiếu để tiến hành tích sản.

Nhà đầu tư theo dõi cách thức tích sản tại đường link sau: https://www.fidt.vn/post/tich-san-va-ly-do-nen-tich-san

 

Sử dụng các tính năng để Đầu tư hiệu quả


*Hướng dẫn sử dụng dành cho Nhà đầu tư không chuyên:


Bước 1: Tham khảo danh mục đầu tư FIDT tại đây.

Bước 2: Nhận diện rủi ro thị trường tại Hệ thống RMS kết hợp Báo cáo tuần được cập nhật định kỳ mỗi 15h00 Chủ nhật hàng tuần để tham khảo tỷ trọng đầu tư PHÙ HỢP trong bối cảnh hiện tại

Bước 3: Tham khảo mục Nhận định ngành và DATA trong tính năng Data Premium để tham khảo tổng quan và triển vọng ngành. Từ đó, Nhà đầu tư có thể nhận diện được ngành nào đang có triển vọng tích cực trong ngắn và dài hạn.
Bước 4: Đọc các báo cáo phân tích chi tiết và cập nhật về doanh nghiệp sau khi xác định được nhóm ngành có triển vọng tích cực

Bước 5: Lựa chọn doanh nghiệp để ra quyết định đầu tư và quản trị danh mục định kỳ (thông thường 1 tuần/lần) theo như hướng dẫn ở bước 2, bước 3 và bước 4


*Hướng dẫn sử dụng dành cho Nhà đầu tư chuyên nghiệp:


Bước 1: Nhận diện rủi ro thị trường tại Hệ thống RMS kết hợp Báo cáo tuần được cập nhật định kỳ mỗi 15h00 Chủ nhật hàng tuần để tham khảo tỷ trọng đầu tư PHÙ HỢP trong bối cảnh hiện tại

Bước 2: Tham khảo mục Nhận định ngành và DATA trong tính năng Data Premium để tham khảo tổng quan và triển vọng ngành. Từ đó, Nhà đầu tư có thể nhận diện được ngành nào đang có triển vọng tích cực trong ngắn và dài hạnBước 3: Tham khảo Watchlist - Nhận định & Định giá cổ phiếu tại mục Data Premium gồm hơn 100 mã cổ phiếu được Bộ phận Research theo dõi về nền tảng cơ bản doanh nghiệp (các phân tích được cập nhật mới vào 5PM Thứ 6 hàng tuần theo trạng thái hoạt động doanh nghiệp và vĩ mô ngành) để lựa chọn cổ phiếu phù hợp với triển vọng tích cực ngành.


Bước 4: Đọc các báo cáo phân tích chi tiết và cập nhật (nếu có) về doanh nghiệp thông qua ô tìm kiếm sau khi xác định được nhóm ngành có triển vọng tích cực


Bước 5: Lựa chọn doanh nghiệp để ra quyết định đầu tư và quản trị danh mục định kỳ (thông thường 1 tuần/lần) theo như hướng dẫn ở bước 1, bước 2, bước 3 và bước 4

 

Sử dụng các tính năng để Trading hiệu quả


Để Trading hiệu quả, Nhà đầu tư có thể kết hợp phương pháp Đầu tư được nêu trên để xác định cổ phiếu có nền tảng cơ bản tốt, có triển vọng ngành tích cực và kết hợp với công cụ Phân tích kỹ thuật nhằm tối ưu hóa lợi nhuận hiệu quả:


Comments


bottom of page