top of page
  • Ảnh của tác giảFIDT

Nhận định kỹ thuật 6.12.2022 - Dấu hiệu điều chỉnh

Phiên hôm qua ngày 5.12.2022 đã có tín hiệu điều chỉnh khi thanh khoản thì cao nhưng mức giá tăng yếu tại ngưỡng cản cả về kỹ thuật lẫn tâm lý - 1100. Kết quả phiên hôm nay 06.12.2022 giảm rất mạnh với thanh khoản cực kỳ cao khi mà lượng hàng "kẹp ở trên" và hàng bắt đáy sẵn sàng bán ra sau 1 tuần hồi phục khá tốt, điều này cho thấy dấu hiệu đầu tiên đà hồi phục từ đáy có thể sắp kết thúc.

Bạn muốn đọc thêm?

Đăng ký idp.fidt.vn để tiếp tục đọc bài đăng dành riêng này.

Comments

Couldn’t Load Comments
It looks like there was a technical problem. Try reconnecting or refreshing the page.
bottom of page