top of page

PDR - CÓ ĐẠT TẤT PHÁT (Báo cáo cập nhật)

Trong báo cáo lần đầu về cổ phiếu PDR phát hành 03/04/2023, FIDT đã nhận định rằng thị trường bất động sản (BĐS) nhiều khả năng đã đi qua khoảng thời gian khó khăn nhất khi mà chính phủ đã có những định hướng rõ ràng về việc “giải cứu” thị trường thông qua Nghị quyết 33. Với các yếu tố dài hạn vẫn ủng hộ và các chính sách đang dần chuyển sang hỗ trợ ngành, FIDT cho rằng nhóm ngành này đã có phản ứng “quá đà” với mức độ tiêu cực trước đó và đứng trước cơ hội phục hồi khi chính sách đảo chiều.


Chính vì vậy chúng tôi đã lựa chọn cổ phiếu PDR vào đầu tháng 03 cho cơ hội turnaround (sự phục hồi sau thời kỳ xấu nhất của ngành) sau khi đánh giá chi tiết triển vọng cũng như rủi ro liên quan đến doanh nghiệp này.
Tại thời điểm ra báo cáo, FIDT đưa ra mức giá mục tiêu cho cổ phiếu PDR ở mức 24,912 VND/cổ phiếu (bằng việc kết hợp định giá RNAV và P/B), upside tiềm năng 101.7% so với giá cổ phiếu tham chiếu ngày 24/03/2023 ở mức 12,350 VND/cổ phiếu.


Sau hơn 2 tháng ra báo cáo, FIDT cập nhật lại các yếu tố bên ngoài (lãi suất, chính sách), các yếu tố bên trong (các yếu tố nội tại và dự án của doanh nghiệp) để đưa ra nhận định cập nhật hơn. Trong báo cáo lần này, FIDT sẽ có những cập nhật cũng như phân tích trọng tâm vào 3 vấn đề sau:

  • Sự xoay chiều chính sách rõ ràng hơn bao giờ hết

  • Gió Đông đã đến với PDR đúng như kỳ vọng

  • Cập nhật khuyến nghị và định giá

Chi tiết báo cáo xin mời Quý nhà đầu tư tham khảo tại đây:


PDR - FIDT Update Report 20230607
.pdf
Tải về PDF • 5.41MBComments


bottom of page