top of page

Khóa 7 - Slides bài giảng

Slide bài giảng sẽ được update 1 ngày trước buổi học. Anh chị xem file để chuẩn bị tốt nhất cho buổi học nhé!

Bạn muốn đọc thêm?

Đăng ký idp.fidt.vn để tiếp tục đọc bài đăng dành riêng này.

Đăng ký ngay
bottom of page