top of page
  • Ảnh của tác giảFIDT

Tọa đàm Vietnambiz - Cơ hội đầu tư 2023



Tọa đàm với sự tham gia của các chuyên gia kinh tế độc lập, công ty cung cấp dữ liệu thị trường, quỹ đầu tư, công ty chứng khoán, doanh nghiệp niêm yết, hướng tới mục tiêu đánh giá triển vọng thị trường chứng khoán, gợi ý các chiến lược phân lớp tài sản đầu tư, tiêu chí lựa chọn cổ phiếu đảm bảo tính an toàn vốn cao và có hiệu suất tốt.


NỘI DUNG THAM LUẬN:

  • Đánh giá tác động chính sách điều hành kinh tế vĩ mô, làm lành mạnh TTCK đến dòng vốn đầu tư

  • Những biến số vĩ mô tác động đến TTCK quý IV/2022 - 2023

  • Triển vọng dòng tiền vào TTCK

  • Triển vọng kinh doanh các ngành, một số lĩnh vực dẫn dắt tăng trưởng

  • Ý tưởng đầu tư, chiến lược phân lớp tài sản phù hợp cho năm 2023


Quý nhà đầu tư vui lòng xem tài liệu thuyết trình của FIDT tại buổi hội thảo qua link đầy đủ bên dưới

CƠ HỘI ĐẦU TƯ 2023
.pdf
Tải về PDF • 978KB

Comments


bottom of page