top of page

CHÍNH SÁCH CHUNG VỀ DỊCH VỤ FIDT

1. Điều kiện hủy giao dịch và đổi/trả hàng
Điều kiện hủy giao dịch:
- Trước khi FIDT cấp quyền truy cập vào các tính năng trả phí của Website
*Đối với sản phẩm Tư vấn đầu tư: không cho phép hủy giao dịch

Điều kiện đổi hàng:
- Chỉ hỗ trợ nâng cấp gói sản phẩm, khách hàng sẽ phải thanh toán phần tiền chênh lệch và ngày bắt đầu sử dụng sản phẩm mới vẫn được tính kể từ ngày bắt đầu sử dụng sản phẩm cũ. Ví dụ: Ngày 1.1 khách mua gói thường, ngày 5.1 khách muốn nâng cấp gói Premium thì ngày bắt đầu gói Premium vẫn tính là ngày 1.1

Điều kiện trả hàng: không hỗ trợ
2. Chính sách hoàn tiền
Các trường hợp được đổi, trả:
Sản phẩm đã thanh toán chỉ có thể đổi, trả đối với:
- Các sản phẩm Khóa học và Tư vấn tài chính cá nhân
- Trước ngày bắt đầu của Khóa học và trước buổi tư vấn tối thiểu 02 ngày

Các trường hợp không chấp nhận hỗ trợ hoàn phí dịch vụ:
- Đối với các sản phẩm dịch vụ Web: yêu cầu hoàn sau khi FIDT cấp quyền truy cập vào các tính năng tính phí của Website
- Chủ tài khoản thanh toán không phải người yêu cầu hoàn
- Sản phẩm Khóa học và Tư vấn tài chính cá nhân sau khi đã diễn ra

Hướng dẫn đổi, trả:
- Khách hàng cần tham khảo các yêu cầu đổi, trả trước khi đưa ra yêu cầu đổi, trả sản phẩm - dịch vụ
- Khách hàng có yêu cầu đổi, trả vui lòng liên hệ CTCP FIDT qua email support@fidt.vn hoặc hotline để được tư vấn hỗ trợ đổi, trả
- Yêu cầu đổi, trả hàng của khách hàng sẽ được kiểm tra và thời gian đổi, trả hàng sẽ được thông báo cho khách hàng trong vòng 07 ngày làm việc kể từ ngày xác nhận hàng sẽ được đổi, trả

Các lưu ý khi hoàn phí:
- Chỉ hoàn lại số tài khoản chuyển khoản và chủ tài khoản phải là người yêu cầu hoàn
- Phí giao dịch chuyển khoản do người yêu cầu hoàn chịu
- FIDT sẽ tiến hành hoàn trong 30 ngày làm việc kể từ khi người yêu cầu hoàn chứng minh đủ các điều kiện cần để hoàn
3. Chính sách giao hàng
Mặt hàng dịch vụ, giao hàng được tính khi tài khoản của khách hàng được cấp quyền truy cập vào các tính năng tính phí của website. FIDT sẽ cấp quyền truy cập muộn nhất trong 1 ngày làm việc tiếp theo kể từ khi nhận thanh toán đủ từ khách hàng.
4. Chính sách bảo mật thông tin
Thông tin thu thập

Công ty tiến hành thu thập thông tin trực tiếp từ khách hàng và từ các nguồn khác nhau thông qua những cách thức minh bạch và hợp pháp.

Thông tin công ty thu thập về khách hàng dựa trên mối quan hệ với chính khách hàng, bao gồm tên, nghề nghiệp, thông tin liên quan đến định danh (ví dụ thông tin chứng minh nhân dân, căn cước công dân, hộ chiếu hoặc các tài liệu định danh có ảnh khác), thông tin liên hệ, thông tin về cách sử dụng sản phẩm và dịch vụ của công ty.

Chúng tôi chỉ thu thập những thông tin được yêu cầu, hoặc có liên quan đến việc cung cấp sản phẩm và dịch vụ, mục đích kinh doanh và nhằm hiểu rõ hơn nhu cầu của khách hàng.

Đối với khách hàng trực tuyến, công ty có thể thu thập những thông tin như địa chỉ IP, loại hệ điều hành khách hàng đang sử dụng, thời điểm và thời gian khách hàng truy cập vào trang web, địa điểm truy cập Internet và các đề mục khách hàng đã truy cập trong trang của công ty với mục đích theo dõi việc sử dụng, hoàn thiện trang web và hơn thế nữa là có thể cải thiện trải nghiệm của khách hàng. 

Sử dụng Thông tin Cá nhân

Công ty chỉ sử dụng hoặc tiết lộ thông tin cá nhân của khách hàng theo đúng mục đích thu thập, hoặc vì các mục đích khác mà khách hàng đồng ý, hoặc trong các trường hợp mà pháp luật quy định. Công ty sẽ không chia sẻ thông tin cá nhân của khách hàng với bất kỳ tổ chức nào bên ngoài nhóm các công ty của chúng tôi với mục đích tiếp thị sản phẩm hoặc dịch vụ, nếu không có sự chấp thuận từ phía khách hàng.

Trong một số trường hợp, trong khuôn khổ của pháp luật, chúng tôi sẽ chia sẻ thông tin của khách hàng trong nội bộ nhóm công ty của FIDT nhằm cung cấp cho khách hàng những thông tin ưu đãi về các sản phẩm và dịch vụ khác. Khách hàng có quyền lựa chọn từ chối việc nhận các thông tin ưu đãi nêu trên.

Công ty có thể sẽ cần phân tích thông tin khách hàng nhằm nắm bắt tốt hơn các nhu cầu của khách hàng và các loại sản phẩm, dịch vụ cũng như các chương trình khuyến mãi mà khách hàng có thể sẽ quan tâm đến.

Công ty sẽ giữ thông tin cá nhân của khách hàng cho đến khi chúng không còn cần thiết để đáp ứng các mục đích thu thập hoặc khi pháp luật có quy định.

Công ty tập trung vào việc đảm bảo hồ sơ thông tin cá nhân của khách hàng luôn chính xác và được cập nhật liên tục, việc đó là cần thiết để có thể đạt được các mục đích sử dụng của thông tin.

Phương thức bảo vệ

Công ty sẽ bảo vệ thông tin cá nhân của khách hàng bằng những phương thức bảo vệ an ninh phù hợp với mức độ quan trọng của thông tin, ngăn chặn hành vi truy cập, công bố, sửa đổi hoặc sử dụng thông tin trái phép.

Công ty chịu trách nhiệm đối với thông tin cá nhân thuộc quyền sở hữu của công ty, bao gồm các thông tin được chuyển đến các nhà cung cấp dịch vụ hiện đang thực hiện nhiệm vụ thay mặt chúng tôi. Khi chia sẻ thông tin cá nhân với các nhà cung cấp dịch vụ, họ có trách nhiệm bảo vệ thông tin bằng những biện pháp phù hợp với thực tiễn và chính sách bảo mật của công ty.

Cam kết Bảo mật

Công ty cam kết sẽ quản lý thông tin cá nhân dưới sự kiểm soát cẩn trọng. Công ty có đội ngũ nhân viên chịu trách nhiệm giám sát việc tuân thủ các Nguyên tắc Bảo mật của Công ty.

Công ty sẽ đảm bảo thông tin về chính sách bảo mật và thực tiễn việc quản lý thông tin cá nhân của công ty dễ dàng truy cập dành cho khách hàng.

Dựa trên yêu cầu bằng văn bản của khách hàng, công ty sẽ cung cấp cho khách hàng quyền truy cập hợp lý vào thông tin cá nhân của khách hàng và bảng mô tả về việc sử dụng hoặc tiết lộ thông tin, như yêu cầu hoặc theo đúng quy định của pháp luật. Khách hàng cũng có thể xác minh tính chính xác và đầy đủ của thông tin và yêu cầu được sửa đổi hoặc xóa bỏ, nếu thích hợp hoặc được pháp luật cho phép.
bottom of page